Kinh nghiệm bếp núc

Đây như 1 cuốn sổ tay nhỏ ghi lại những kinh nghiệm bếp núc từ lựa chọn, sơ chế, chế biến và bảo quản… như thế nào để những việc dù nhỏ thôi, nhưng khi xắn tay áo vô bếp cũng khiến chị em chúng ta hứng thú và yêu không gian bếp của mình hơn mỗi ngày.